“Emirdağ Nüfus Hareketleri”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Emirdağ yöresine ilk yoğun Türk yerleşmeleri 1240 yılında başladı. Ardından 1691 tarihli fermanla; Çilli, Öşili, Kaçarlı, İncili, Hacı Fakılı,  Caberli, Tanburacalı cemaatleri bölgeye iskân edildi. Takip eden yıllar boyunca; Karabağ Türkmenleri, Boynuyoğunlu oymağı, Balkan muhacirleri ve Kafkas göçmenleri bugünkü Emirdağ halkını oluşturdu.

Emirdağ halkının ilk nüfus verisi 1885 yılına ait olup 16. 575’tir.  Bunun  61’i gayr-i müslim’dir. Merkez nüfusu ise Muslucalu nahiyesine ait olup

250 hanedir. (1893) Bu da yaklaşık 1.780 kişidir.

Emirdağ toplam nüfusu 2020 yılında 18.302 köy nüfusu ve 19.059 merkez nüfusu olmak üzere toplam 37.361’dir. Emirdağ nüfusu günlük ortalama 2 kişi azalmaktadır.

Emirdağ nüfusu, 1945-1950’de % 10.46’ lık  artış sağlamış kuruluşundan itibaren 1965 yılına kadar sürekli olarak artmıştır.

1965’de Emirdağ nüfusu 74.808 kişi ile en üst seviyeye çıkmıştır.1965’den sonra hem iç-göç ve hem de dış-göç hızlanmıştır.1980-85 arası kısmi bir artış gözlense de gerileme günümüze kadar devam etmiştir.

1988’de Bayat’ın ilçe yapılmasıyla nüfusta 8.147 kişilik bir azalma olmuştur. Diğer taraftan Emirdağ’a bağlı pek çok köy; Sivrihisar, Çifteler ve diğer komşu ilçelere bağlanmıştır.

1927 yılında kent nüfusu % 8.92’lik oranla 3. 960 kişi, kırsal nüfus % 91.08’li oranla 40.416 kişidir.  Günümüzde Emirdağ nüfusunun  % 50’i kent merkezinde, % 50’si kırsal alanda yaşamaktadır.

Emirdağ nüfusu;  Eskişehir merkez, Çifteler, Mahmudiye, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya’ya dağılmış bir durumdadır. Yurt dışında ise yoğun olarak Belçika’da bulunmaktadırlar.

Yıllar itibarıyla Emirdağ nüfusu

1885

Kadın-erkek nüfusu 16.575’dir. Müslüman nüfusun yanı sıra 61 kişi de gayrimüslim vardır.

1888

Kaza içinde toplam 23.313 nüfus bulunup, bunların 11.654’ü erkek, 11.599’u kadındır. 23.253 Müslüman, 34’ü erkek, 24’ü kadın olmak üzere 58 Ermeni, 3 Rum vardır. Kaza içinde 4.056 ev bulunur.

1893

Kazanın nüfusu umumiyesi 23.954 raddesinde olup 12.182 erkek ve 11.705 kadın Müslim ve 6 erkek 3 kadın Rum ve 35 erkek 23 kadın Ermeni’dir. Tekmil-i kaza dahilinde 4.081 hane bulunur.

1893

Muslucalu merkezinde 250 hane vardır.

1894

Aziziye Hanbarcın

8 805      3 358…………. Erkek  İslâm
8 436      3 304…………. Kadın İslâm

1895

Ermeni erkek: 35    Ermeni kadın: 23
Rum erkek: 6 Rum kadın: 3
İslâm erkek:14.158   İslâm kadın: 13.636

1897

İslâm kadın: 14.637    İslâm erkek: 15.198
(Aziziye kazası dahilinde 390 hanede 1.560 muhacirun iskan edilmiştir.)

1899

Kaza-yımezkure 15.465’i erkek  ve 14.953’ü kadın  olmak üzere 30.418 nüfusu ve 4.614 haneye havi ve doğrudan doğruya merkezine merbut 48 karye ile Hanbarçın nahiyesini şamildir.

1899

 Merkezde 1.870  nüfusu havi ve 288 hane  bulunmaktadır.

1899

İslâm kadın : 14.729

İslâm erkek : 15.287

1900

İslâm toplam: 31.196

1901

İslâm toplam: 30.768

1902

İslâm toplam: 31.056

1904

İslâm toplam: 31.480

1906

Kaza-yı  mezkur merkeze merbut 48 karye ile Hanbarçın Nahiyesi ve 20,577’ si erkek 19375’i kadın olmak üzere ceman 39.952 nüfusu şamildir.

Nüfusu mezkurenın 114’ü Rum, 74’ü Ermeni ve mütebakiyesi Müslüm’dür

1906

Merkez 1.870 kadar nüfusu ve takriben 288 hanedir.

1907

Ermeni: 74    Rum: 114
İslâm: 39.764 kadın: 19.375  erkek: 20.577
Yekun:39.952
Kura:114
Nahiye: 1

1908

Nüfus yekün:  39.952
Nüfus kadın:   19. 375
Nüfus erkek:   20.577

Yıllara göre Emirdağ toplam nüfusu

1885    16.575
1880    23.313   (Artış yoğun Türkmen göçünden kaynaklanmaktadır.)
1893    23.954
1894    23.903
1895    27.861
1897    29.835
1899    30.418
1900    31.196
1901    30.768          
1902    31.056
1904    31.480
1906    39.952      (1907 ve 1908’de de aynı sayı verilmiştir.)
1927    44.376     
1935    47.579
1940    51.856
1945    55.721
1950    61.547
1955    65.755
1960    73.481
1965    74.808      (Avrupa’ya göç yoğunlaşmıştır.)
1970    72.051
1975    66.540
1980    62.724
1985    64.128
1990    55.543     (1988’de Bayat ilçe yapılmıştır.)
2000    47.396
2007     46.199
2008     43.706
2009     42.848
2010     42.111 
2011     40.936                                  
2012     39.391                                    
2013     38.991                                         
2014     38.269                                         
2015     37.246                              
2016     37.045 
2017      36.447
2018      37.817
2019      37.361  
2020     37.361

Gayr-i müslim nüfusu

1885                    61
1888                  3 Rum      58  Ermeni
1893                  9 Rum      58  Ermeni
1906                114 Rum    74  Ermeni
1907                114 Rum     74  Ermeni

(Sonraki yıllara ait Rum ve Ermeni bahsi ayrı bir yazıda değerlendirilecektir.)

Ahmet Urfalı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.