“Regâib Kandili”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellemin, âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Receb ayında çokça istiğfar ediniz. Allâhü Teâlâ’nın, bu ayın her anında cehennemden âzâd ettiği kulları vardır. Muhakkak Allâhü Teâlâ’nın, (cennette yarattığı) öyle köşkleri vardır ki oraya ancak Receb ayında oruç tutanlar girebilir.” (Hadis-i Şerif, Kenzü’l-Ummâl)

Muhterem Müslümanlar,

Regâib, sözlükte, kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamındaki ragibenin çoğuludur. Regaib Kandilinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi mübarek kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek demektir.

Hazret-i Allah’ın mübârek ayı Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi, Regâib Kandilidir. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Bu gece, Hz. Âmine Vâlidemiz’in âlemlere rahmet olarak gönderilen âhir zaman Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimize hamile olduğunu anladığı gecedir.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Receb-i şerîfin ilk cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler, Regâib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i Muazzama’da ve onun etrafında toplanır. Hazret-i Allah Celle Celâlühü, hâllerine muttalî olur ve ‘Ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyiniz.’ buyurur. Onlar da ‘Ey Rabbimiz! Receb ayında oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz.’ derler. Allâhü Teâlâ ‘Bağışladım!’ buyurur.”

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek için uyanık olmalı, bu geceyi ibadet ve tâatla ihyâ etmelidir inşaallah.

REGÂİB GECESİ VE YAPILACAK İBADETLER

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak ki cennette Receb denilen sütten daha beyaz, baldan daha tatlı bir nehir vardır. Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa, Allâhü Teâlâ, ona bu nehirden içirir.” (Hadis-i Şerif, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi, Regâib Gecesi’dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır.

Regâib Gecesi’nde, akşamla yatsı arasında 12 rekât Hâcet Namazı kılınır.

İki rekâtte bir selam verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha-i şerîften sonra her rekâtte 3 İnnâ enzelnâhü… ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiyye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiyye şudur: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Secdede 70 defa: “Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur.

Secdeden kalkıp bir defa: “Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta‘lem. İnneke ente’l-e‘azzü’l-ekram.” okunur.

Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa: “Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur.

Secdeden sonra dua edilir. Duada Hazret-i Allâh’a şu şekilde ilticâ etmelidir: “Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şa‘bâne ve belliğnâ Ramazân.”

Regâib Gecesi’nin gündüzünde, yani cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rekâtte bir selâm verilerek 4 rekât teşekkür namazı kılınır. Her rekâtte 1 Fâtiha, 7 Âyetü’l-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur.

Namazdan sonra 25 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l aliyyi’l azîmi’l kebîri’l müteâl”, 25 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” diyerek istiğfâr ve sonra da dua edilir.

Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimizin dualarıyla mevzumuza son verelim inşaallah; “Ya Rabbi! Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl! Ve bizleri Ramazân-ı Şerif ayına ulaştır!”

Mübarek üç aylarımızı, Receb-i Şerif ayımızı ve Receb-i Şerif ayının ilk Cuma gecesi yani bu gece idrak etmekte olduğumuz mübarek Regâib kandilimizi en içten dualarımızla tebrik ederiz insaallah. Tüm İslam âlemine, Ümmet-i Muhammede Hayır ve Bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederiz inşaallah. Regâib kandilimiz mübarek olsun inşaallah.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.