“Prof. Dr. Can Özgür”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Can Özgür; akademisyen, şair, gönül insanı, Kıpçak Türkçesi otoritesi, ilim-irfan sahibi bir dosttur. Türk kültürüne çok değerli katkılar sağlamıştır.

1962 Eskişehir doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilimi Eskişehir’de tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğum Bölümün Eski Türk Dili Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimime başladı.Tez olarak Veterinerliğe ait ‘‘Baytaratü’l-Vazıh’’ adlı eserin Paris BibliotequeNationale’de bulunan Oğuzca (Türkmence) nüshasının transkripsiyonlu metni ile gramatikal indeksini hazırladı.

1988 Ekim’inde Eski Türk Dili Anabilim Dalının Doktora programına kaydoldu. Ders devamından sonra Yüksek Lisans Tez hocası Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın idaresinde‘‘Baytaratü’l-Vazıh’ınKıpçakça ve Türkmence Yazmalarına Göre Kıpçakça’nınOğuzlaşması (Türkmenceleşmesi) Üzerine Bir Dil Araştırması’’ adlı teziyle sahasında 1994 Aralık ayında Bilim Doktoru ünvanını aldı. Bu çalışması da Baytaratü’l-Vazıh’ın İstanbul Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kütüphanesi 1695 numarada kayıtlı olan Kıpçakça yazması ile Yüksek Lisans Tezinde hazırladığı Oğuzca (Türkmence) yazmasını karşılaştırdı.

2002 yılında Kütabü’l-Hayl (MemlükKıpçakçası ile yazılmış ilk Türk at ve atçılık eserinin Paris yazması) adlı kitabı doçentlik çalışması olarak yayımladı. 2003 yılında ise aynı kitabın dil incelemesini yaparak ikinci baskısını çıkardı. Kıpçak Türkçesi Üzerine Araştırmalar adlı kitabını çıkardı.

Profesörlük çalışması olarak Memlûk Kıpçak sahasında yazılmış Türkçe en eski fıkıh usulü kitabı Şerhü’l- Menâr’ıntrankripsiyonu ve tıpkıbasımını yayımladı.

Ülkemizde Kıpçak Türkçesi üzerinde sayılı otoritelerden olan Özgür, Kıpçaklar ve Kıpçaklar hakkında şunları belirtir: ‘’ XI. Yüzyıldan XV. Yüzyıla kadar Güney Rusya bozkırları, Volga Nehri’nin aşağı yatağından başlayarak Don ve Dinyeper Irmakları arasına yayılan saha İslamî kaynaklarda Deşt-i Kıpçak (Kıpçak Bozkırı) adı ile ifade edilmiştir. Ayrıca Kıpçak kelimesinin yerine Rus belgelerinde Polovets, Bizans kroniklerinde sarışın ve sarı saçlı anlamlarına gelen kuman (koman) kelimesi de kullanılmıştır. Günümüzde birçok koldan hayatını idame ettiren çağdaş Kıpçak Türk şivelerinin temelini oluşturan Eski Kıpçakların dili, Güney Rusya’da Kırım’da ve Orta Asya’nın batı bölgelerinde yaşayan göçebe Türkler ile Mısır ve Suriye’deki Memlûk Devletinin yönetici sınıfı ile Ukrayna’da yaşayan Türkleşmiş Ermeniler tarafından konuşulan ve yazılan Türkçeyi ifade etmektedir. Tarihî Kıpçak Türkçesi kaynak, zaman ve çevrelere göre üç grupta incelenmektedir:

1-Bozkır Kıpçakçası (Kumanca)

2-Memlûk Kıpçakçası

3-Ermeni Kıpçakçası ‘’

 Ayrıca Açık Renkli Düşler, Uzak Mesafelerde Sevmek Yarım Yanlarımızdır Aşk adlı yayımlanan şiir kitapları bulunmaktadır. Şiiri hakkında şunları söylemektedir:

  ‘’ Şiirin yarısı bence aşktır. Diğer yarısı, duygu, coşku, düşünce, bilinçaltı, heyecan vs. demektedir. Şiirlerimde söz oyunlarına önem vermekteyim. Söz oyunlarını, felsefe ve mantıkla yoğurarak içsel bir yapıya kavuşturmak isterim. Şiir özelliklerim arasında, şiir dizelerimdeki cümleler kırık ve kısa cümlelerden oluşur. Kısa şiirlerimde öze inmeye çalışırım. Gizli, suskun bir şiir dilini yansıtmaktır amacım. Bireyi ve bireyin derin dünyasını zaman zaman sorgularım.  Şiirlerimin üslubu bazen lirik, bazen ironik bazen de gerçeküstücü olarak nitelendirilebilir.’’

14 Aralık 2007 tarihinde girdiğim doçentlik sözlü sınavı sonucunda Doçent oldu. 28.05.2014 tarihinde de aynı bölümün, aynı bilim dalına profesör olarak atandı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmaktadır. İLESAM, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesidir.

Evli, iki çocuk babasıdır. Eşi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Kitap ve Yazım Koordinatörlüğünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

KOÇ HASAN
Gelen adam giden adam bilir
herkes onu el üstünde tutar
severdi onu herkes ama o herkesi değil

doğrucudavut koç hasan
otuz altı sene dile kolay bilfiil
adam başı ton hesabı
çalışıp ekmek yemiş
sırtından kazandı ağırlıktan ölçtü taşıdı
parasını kopardı
asla teklif etmedi
alnı ak yüzü pak
hakkını teslim etmek gerek
fazla dost hıyanet getirir
koç hasan’a helal olsun!…
ekmeği gözyaşıyla kazandı

Ahmet Urfalı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.