“Peygamber Efendimizi (SAV) iyi tanıyalım”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in, Âli’nin ve a
Ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Âmin.

Hazret-i Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerîminde şöyle buyuruyor: “Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, âyet 107)

Hazret-i Allah (c.c.) bu âlemi yaratmazdan evvel fahri kâinât efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem’in nurunu yarattı ve en son idrak ettiğimiz Mevlid kandili gecesi yani Rebiulevvel ayının 12. Gecesinden sonra bu hafta ki yazımızı Peygamber Efendimiz Sallallâhü aleyhi ve Sellem’i daha iyi tanımak için yazdık.

Daha önceki haftalarda PEYGAMBERLERE ÎMÂN ile ilgili yazımızda bahsettiğimiz üzerine ve hatırlatmak bâbından Peygamberler, Cenab-ı Hakkın, şeriatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için seçip gönderdiği mümtaz zatlardır. Peygamberler insanları, Allah’a şirk koşmak ve puta tapmak gibi delaletlerden kurtarmaya, insanları hem dünyada hem de ahirette saadete erdirmeye vesiledir.

Peygamberlerin sıfatları beştir ki:

1-Sıdk (doğrudurlar), 2- Emanet (Emindirler), 3- Tebliğ (Hz Allah’ın emirlerini ve yasaklarını noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler), 4- Fetanet (son derece zekidirler), 5- İsmet (günah işlemekten uzakdırlar),

Bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in ayrı beş vasfı daha vardır:

Bütün peygamberlerden efdaldır (üstündür)
Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.
Peygamberler silsilesinin son halkasıdır, yani son Peygamberi’dir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Şeriatı, kıyamete kadar devam edecektir inşaallah.

Bilindiği gibi, Fahr-i Alem Efendimizin teşrifinden önce bütün dünyada bir fetret devri mevcuttu; fuhuş, eşkiyalık, zulüm, zorbalık almış yürümüştü. İşte böyle bir devirde, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke-i Mükerreme’de, Milâdın 571. senesi Rebiulevvel ayının 12’nci Pazartesi gecesi sabaha karşı dünyayı şereflendirdiler. Dört yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında kaldı. Sonra ailesine teslim edildi. Altı yaşında iken annesi Amine vefat etti. Dedesi Abdül-Muttalip onu yanına aldı. Fakat annesinden iki sene sonra, sekiz yaşında iken dedesi vefat etti. Bu defa amcası Ebu Talib’in yanında kaldı.

Peygamber efendimizin (s.a.v) çocukluk ve gençlik zamanları, bekarlık-evlilik devirleri hasılı bütün hayatı hiçbir insana nasip olmayan fazilet, kemalat ile geçmiştir.

25 yaşında iken Hadicetül-Kübra validemiz ile evlendi. Hiçbir zaman putlara tapmadı. Hz. İbrahim (a.s.)’ın dini üzere Din-i İslâm üzere Hazret-i Allah’a (c.c.) ibadet ederdi. Zaman zaman Mekke’nin yanındaki Hira dağına gider, Hz. Allah’ın (c.c.) kudret ve büyüklüğünü düşünür tevhid nuru’nun pırıltıları içinde Yüce Allah’ı (c.c.) zikrederdi.

Peygamber efendimiz (s.a.v) yine bir gün Hira mağarasında iken, Miladi 610 yılının Ramazan-ı Şerif’inin 27’sinde Kadir gecesi Cebrail (a.s.) Allah’u Teala’nın emriyle ona Peygamberlik vazifesini bildirmeye ve Alak Suresinin ilk 5 ayetini vahyetti.

Alak suresinde ilk 5 âyetin meali şu şekildedir:

Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı! 3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. 5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak suresi, 1-5 ayetleri)

Ve böylece ahir zaman Nebisi Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’e 40 Yaşında Peygamberlik vazifesi verildi. 23 sene Peygamberlik yaptı. Bu süre içerisinde ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim’de nazil olarak 22 sene, 2 ay ve 22 günde tamamlanmış ve kıyamete kadar gelecek insanlığa hidayet rehberi olmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v.) peygamberliğinin 13 senesini Mekke-i Mükeremme’de geçirmiş ve insanları hak yola davet ederek nice meşakkat ve ızdıraplar içinde sabırla Hazret-i Allah’ın (c.c.) varlığını yaymaya çalıştı. Daha sonra 622’de Medine-i Münevvere’ye Hicret etti ve 10 sene orada Peygamberliğini tebliğ ederek insanlara insanlığı ve medeniyeti öğretti. Karanlık gönülleri İslam’ın nuru ile aydınlattı. Böylece vazifesini tamamladı. Her fani ve her beşer gibi 632 yılının Rebiul’evvel ayında 12’nci Pazartesi günü 63 yaşında iken vefat etti. İnsanlık alemine de hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’i seniyyesini tavsiye ve emanet etti.

“Salât Sana, Selâm sana Ey Allah’ın Rasülü, seni hakkı ile bilen ve öven âlemlerin Rabbi Allahü teâlâ’dır. Sen Rahmeten lil’âleminsin. Insü cinin Peygamberisin. Sen Hâtemü’l Enbiyâsın, Sen “Levlâke levlâke lemâ halektü’l eflâk” hitâb-ı izzetinin muhatabısın. Sen Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem’sin. ”

Cuma günümüz mübarek olsun inşaallah. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib, Vâiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.