“Mübarek üç aylar ve Receb-i Şerif”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce ALLAH’ın adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (s.a.v), Âli’nin ve Ashâbının üzerine olsun.

Muhterem Müslümanlar,

Yüce Allah’ın katında bütün vakitler eşittir. Bazı vakitler, içinde meydana gelen bir takım hâdiseler ve vuku bulan ilahi tecelliler sebebiyle diğer vakitlerden üstünlük kazanır. İslam âlemi olarak mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmış bulunuyoruz. Rabbim Mübarek eylesin. 

Hazret-i Allah (c.c.) Tevbe suresinin 36. Âyetinde şöyle buyuruyor: “Ayların sayısı Allah indinde, gökleri, yerleri yarattığı  günkü Allah yazısında onikidir. Bunlardan dördü haram olanlardır.” 

Receb-i Şerif de, bu haram aylardan birisidir. Bu dört aya “haram” denilmesinin sebebi, bu aylarda yapılan isyânın günahı daha şiddetli, ibâdetin sevabı ise daha kıymetli olması nedeniyle, diğer aylara nisbetle daha fazla tâzim ve hürmet edilmesi lâzım geldiği içindir.

Receb ayının bilinen bir takım isimleri vardır.

Bu aya; bol bol rahmeti ilâhi yağdığı için ziyade yağdıran manasına olan “Esab”, şeytanlar taşlandığı için “Recm” ve ta’zîme daha layık olduğu için “Receb” ismi verilmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular: “Receb ayının birinci günü oruç tutmak üç senelik günahlara keffârettir, ikinci günü oruç tutmak iki senelik, üçüncü günü oruç tutmak bir senelik, sonra her bir gün oruç tutmak ise bir aylık günahlara  keffârettir.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) bu aya verdiği diğer bir isim ise, sağır manasına gelen “Esam”dır. Bunun sebebi ise şudur: Allâhu Teâlâ, Receb-i Şerîfi huzuruna çağırır ve kullarının amellerinden sorar. Receb-i Şerif ayı ise her defasında cevap vermeyerek susar. Sonunda: “Ey Rabbim! Muhammed Mustafa (s.a.v.) beni Esam diye isimlendirdi. Ben onların sadece ibadetlerini işittim. Günahlarını duymadım” der. 

Receb-i Şerifin birinci günü oruç tutanlara 3 senelik, ikinci günü oruç tutanlara 2 senelik, üçüncü günü oruç tutanlara 1 senelik, Üçüncü gününden sonra tutulan oruçların her günü için ise, bir ay oruç tutmuş sevabı verilir. 

Bu aylardan istifade etmenin yolunu Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle beyan buyururlar: “Ölüm anında susuzluktan rahat etmeyi, dünyadan iman ile çıkmayı, şeytanın tuzağından kurtulmayı murad ediyorsanız, çok oruç tutarak ve geçmiş günahlarınıza pişmanlık duyarak bu aylara hürmet ediniz. Bütün mahlukatın yaratıcısı olan Hazret-i Allah’ı çok zikrediniz ki, Cennete selamet ile dahil olabilesiniz.”

Bu ay, Yüce Allah’a mahsus bir ay olduğu için Allah’ın zatını bildiren İhlas Suresi’ni çokça okumak lazımdır.

Tutulacak oruçlara, kılınacak 5 vakit farz  namazlara dikkat ederek, bu aylarda Ramazan-ı Şerife hazırlık yapılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, Receb-i Şerif ve Şaban-ı Şerifte ibadet etmeyenler, Namaz kılmayanlar, Ramazan-ı Şeriften hakkıyla istifade edemez.

Ayrıca Receb ve Şaban ayları içerisinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çokca okuduğu “Ey Allahım! Bizler hakkında Receb ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizleri Ramazana kavuştur” duası çok okunmalıdır. 

Muhterem Müminler,

Bu ayda, iki mübarek gece bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Reğaib Kandili’dir ki, Receb-i Şerifin ilk Cuma gecesidir. İkincisi ise Receb-i Şerif’in 27. Gecesindeki Miraç Kandili’dir.

Reğaib Kandili, Hz. Amine validemizin Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) hamile olduğunu anladığı gecedir. Kâinat kendi şerefine yaratılan alemlerin efendisi, hiç şüphesiz Hz. Allah tarafından mahlukata gönderilen en büyük hediyedir.

Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Recep ayının ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Muhakkak o öyle bir gecedir ki; melekler onu Reğaib gecesi diye isimlendirirler.”

Gecenin üçte biri geçtikten sonra yerde ve göklerde bulunan bütün melekler Kabe-i Muazzama ve çevresinde toplanırlar. Cenab-ı Hak buna muttali olur da: “Ey Meleklerim! Dileyin benden, ne dilerseniz, yerine getireceğim”, buyurur. Bütün melekler: “Ya Rab! Senden Receb ayında çok oruç tutanları affetmeni istiyoruz.”, diye niyaz ederler. Cenab-ı Hak: “İsteğinizi kabul ettim. Onları affettim” buyurur.”

Bu itibarla; Allah’ın rahmetinin ve bereketinin âlemleri kuşattığı bu mübarek gecede, siz degerli kardeslerimizi gereken ibadetlere önem vererek, ümmet-i Muhammedin hidayet ve kurtuluşu için birlik ve beraberlik içerisinde kalbî dualar etmeye davet ediyoruz.

Üç aylarımız ve Receb-i Şerif ayımız Mübarek olsun. Rabbim biz Ümmet-i Muhammed’i Şaban ve Ramazan aylarına da ulaştırsın inşaAllah…

Vesselâm
Nihat Gülal

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.