“Meleklere Îmân”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

Îmânın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır. Kimi gökte, kimi yerde, kimisi de Arş’ta vazifelidirler.

Kur’an-ı Kerîmde meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok âyet-i Kerîme vardır. Nisâ suresinin 136. Âyet-i kerîmesinde Hazret-i Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, Peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.”

Şu iki ayet-i kerimede de meleklere iman konusuna Rabbimiz dikkat çekmiştir:

“Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de… Hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara sûresi, 285. âyet)

“Asıl iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir.”(Bakara sûresi, 177. âyet)

Meleklere inanmayan kişi, bu ayetlerin hükmünü inkâr etmiş olduğu için kâfir olur. Ayrıca Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Keriminde, meleklere düşman olanları kâfir diye nitelemiş ve öyle kimselerin Allah’ın da (c.c.) düşmanı olduğunu vurgulamıştır! Nitekim âyet-i kerîmede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a, meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara sûresi, 98. âyet)

Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, Peygamber efendimizi (s.a.v), Peygamber efendimizin (s.a.v) getirdiği kitâbı, Kur’ân-ı Kerîmi ve tebliğ ettiği Din-i Mübin-i Islâmıda inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü dini hükümler, Peygamberlere melek aracılığıyla indirilmiştir.

Muhterem Müminler,

Yukarıda anlattığımız üzere Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır.

Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar emrolundukları şeylerde Hazret-i Allah’a (c.c.) isyan etmezler. Yorulup usanmazlar. Yemek, içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Kimi gökte, kimi yerde, kimisi de Arş’ta vazifelidirler. Sayılarını ancak Hazret-i Allah (c.c.) bilir. İçlerinde dört büyük melek, meleklerin peygamberleridir.

DÖRT BÜYÜK MELEK

1- Cebrâil (a.s.): Yüce Allah’ın (c.c.) kitaplarını Peygamberlere getirmeye, yani vahye memur, Hazret-i Allah (c.c.) ile Peygamberleri arasında bir vâsıta ve elçidir.

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimiz “Hâtemül Enbiyâ” yani bütün Peygamberlerin sonuncusu olması nedeniyle Peygamber efendimizin (s.a.v) âhirete intikal etmeleri ile Cebrâil (a.s)’ın vazifesi tamamlanmıştır, vazifesi sona ermiştir.

2- Mikâil (a.s.): Bir kısım hâdiselerin; meselâ rüzgârların, yağışların, yağmurların, bitkilerin meydana getirilmesine memurdur.

3- Isrâfil (a.s.): Sûrun üflenmesi, kıyâmet gününün meydana gelmesi, insanların ve cinlerin kıyamette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur.

4- Azrâil (a.s.): İnsan ve cinlerden eceli gelenlerin ruhlarını almaya memurdur. Yani, Allâhü Teâlâ’nın emriyle onların canlarını alır.

Ayrıca her insanda, 384 vazifeli melek vardır. Bu melekler insan vücudunda tüm ağzaların hareket etmesine yardımcı olurlar. Oturmaya, kalkmaya, elleri, kolları, parmakları, ayakları hareket ettirmeye yardımcı olurlar.

Bu meleklerden yine Kirâmen ve Kâtibin melekleri vardır yani yazıcı melekler, biri sağ omuzda iyilikleri, sevapları yazar, diğeri ise sol omuzda kötülükleri, işlenilen büyük veya küçük günahları yazar eyer tövbe edilmez ise.

Birde Münker ve Nekir diye isimlendirilen iki melek vardır ki; bunlar suâl melekleridir. Insan öldüğü vakit, kabre konulduktan hemen sonra Hazret-i Allah’ın (c.c.) emri ve izni ile gelirler ve ölen kişiyi sorguya tutarlar! Rabbin kimdir? Dinin Hangi dindir? Peygamberin kimdir? Kitâbın hangi kitaptır? Kıblen neresidir? diye suâl ederler.

Cuma Bayramımız mübârek olsun inşaallah. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib, Vâiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.