Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’in (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi Allah (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz 

Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbının üzerine olsun. Amin.

Rahmân ve Rahîm olan yüce Allah’ın adıyla… Biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Sen Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner. Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar. (Kadir Suresi 1-5)

Muhterem Müminler, 

Kadir suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir Gecesi’nden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına göre ise 25. sûredir. Kadir Gecesi’nin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece tüm kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder.

Peygamber efendimiz SAV, Hz. Aişe RA Validemizin rivayet ettiği Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmuştur: 

Hz. Âişe RA validemizden şöyle rivâyet olundu: “Yâ RasulAllah! Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem nasıl dua edeyim, haber verir misiniz?” dedim. Rasulullah SAV, “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” diye dua et.” buyurdular. (Sünen-i Tirmizî) 

Duanın manası: “Allahım Sen affedicisin, Kerimsin, Affetmeyi seversin. Benide affet.” 

KADİR GECESİ’NİN FAZÎLETİ

Rasulullâh SAV: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, önceki ümmetlere vermediği Kadir Gecesi’ni, ümmetime ihsân etti.” (Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

Muhterem Müslümanlar, 

Kendisinde Kur’an-ı Kerimin indirildiği bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini İslam alemi olarak 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edeceğiz inşAllah. Rabbimiz, Ramazan-ı Şerif ayımızı ve Leyle-i Kadirimizi (Kadir gecemizi) mübarek eylesin. 

Ashâb-ı Kirâm, Kadir Gecesi hakkında: “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah efendimiz SAV, Ashâbına, İsrâiloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâh’a âsî olmadan- seksen sene ibâdet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâil (a.s.) geldi ve: “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakitte bile, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibâdet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik), meâlindeki âyet-i kerîmesi ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz SAV ve Ashâb-ı Kirâm çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NİN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI 

Peygamber Efendimiz SAV buyurdular: “Kim fazîletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allâhü Teâlâ’dan ümid ederek Kadir Gecesi’ni ihyâ ederse (duâ etmek, nafile namaz kılmak ve Kur’ân-ı Kerîm okumak gibi ibâdetlerle geçirirse) geçmiş günahları bağışlanır.” (Müttefekun aleyh)

Yüce Allah, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir: Kullarının bütün ibâdet ve tâatlara rağbet etmesi için rızâsını ibâdet ve tâatlarda; büyük-küçük bütün günahlardan kaçınmaları için gadabını günahlarda; bütün isimlerine ta’zîm edilmesi için İsm-i A’zam’ı, Kur’ân-ı Kerîm’de; bütün namazların muhâfaza edilmesi, hepsine ehemmiyet verilmesi için salât-ı vüstâyı beş vakit namaz içinde; günün tamamında duâ edilmesi için icâbet saatini, cuma gününde; hiç kimseyi hor ve hakîr görmemek için velî kullarını, insanlar arasında; Ramazan’ın her gecesini, ibâdet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazansınlar diye de Kadir Gecesi’ni Ramazân-ı şerîf ayı içerisinde gizlemiştir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz SAV, Kadir Gecesi’nin bâzı alâmetlerini şöyle bildirmiştir:

O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz, hava latîf olur; soğuk veya sıcak olmaz. O gecenin sabahında güneş, ziyâsız (solgun) olarak doğar. Kadir Gecesi, içerisinde Kur’ân-ı Kerîm indirilen mübârek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibâdet, (içinde Kadir Gecesi olmayan) bin ayda yapılan ibâdetten daha hayırlıdır. Peygamber Efendimize SAV kendisinden önceki ümmetlerin ömrü gösterildi. Ümmetinin ömürlerini kısa gördü. Bunun üzerine Hz. Allah, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsân etti.

Kadir Gecesi’nde melekler iner: Bu gecenin sırlarını görmek üzere inen meleklerden yeryüzü dolup daraldığı için bu geceye darlık mânâsına gelen “kadr” ismi verilmiştir.

Peygamber Efendimiz SAV şöyle buyurdular:

“Kadir Gecesi olunca Allâhü Teâlâ, Cebrâil Aleyhisselâm’a emreder. Cebrâil AS yanlarında yeşil bir sancak bulunan meleklerle yeryüzüne inip sancağı Kabe-i Muazzama’nın üzerine dikerler. Cebrâil AS bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta bulunana, durana, oturana, namaz kılana ve zikredene selâm verir ve onlarla musâfaha eder, yaptıkları duâlara âmîn derler. Bu, fecir vaktine kadar devam eder.” Bu gece, sabah vaktine kadar selâmettir.

Yüce Allah’ın Selamı, Rahmeti, Mağfireti,  Ramazan-ı Şerif ayının ve Leyle-i Kadir gecesinin Feyzi, Nuru, Bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim efendim. 

Vesselâm
Nihat Gülal

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.