“Kitaplara Îmân”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

Îmânın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Cenâb-ı Hak, kendi iradelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir.

KİTAPLARA ÎMÂN ne demek?

Kitaplara iman, Hazret-i Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

Yüce Allah (c.c.) Hz. Peygamber’e: “İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın (c.c.) indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…” (Şûrâ suresi, âyet 15) diye hitap etmiş, müminlere de: “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ suresi, âyet 136) buyurarak, kitaplara inanmanın bir îmân şartı olduğunu belirtmiştir. İslâm’da îman şartları birbiriyle bağlantılı ve birbirinden ayrılmaz olduğu için kitaplara iman diğer şartlardan ayrılmaz. Yüce Allah’a (c.c.) inanmak, bizi O’nun birer yol gösterici olan peygamberler gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygamberlere iman da onların Hazret-i Allah’tan (c.c.) getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmeyi gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler de Hazret-i Allah’ın (c.c.) kitaplarıdır.

Her ilâhî kitap bir peygamber aracılığıyla gönderilmiştir. Kendisine kitap indirilen peygamber de, ondaki emir ve yasakların uygulanmasını göstermiş ve bunların yaşanabilir olduğunu ortaya koymuştur.

İlâhî kitaplar konusu Yüce Allah’ın (c.c.) kelâm sıfatı ile ilgilidir, bu sıfatın eseridir. Peygamberlerine vahiy yoluyla bildirildiği âyetlerinin ortaya çıkmış şeklidir. Peygambere indirilen kitaplara ilâhî kitap denilmesinin sebebi, bu kitapların Hazret-i Allah (c.c.) tarafından gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmamasıdır.

Muhterem Müminler,

Bizler bugün kitapların şu andaki şekillerine değil, Hazret-i Allah’tan (c.c.) gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü ilâhî kitaplara inanmadıkça kişinin imanı gerçekleşemez. İlâhî kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş, bugün için elimizde ondan hiçbir şey kalmamıştır. Hz. İbrâhim’in (a.s.) sahifeleri böyledir. Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların müdahaleleri sonucu değişikliğe ve bozulmaya uğramış, insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) vahyettiği şekilde varlığını korumuş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu özelliğini sürdürecek olan yegâne kitap Kur’ân-ı Kerîm’dir. Nitekim Hazret-i Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerîminde: “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız.” ( Hicr suresi, âyet 9) âyetiyle Yüce Allah (c.c.) insanlara Kur’an-ı Kerimin ilâhî koruma altında bulunduğunu ve kıyamete kadar değişikliğe uğramadan kalacağını bildirmektedir.

KITAPLARA ÎMÂN

Kitaplara imân ile ilgili meseleye gelecek olursak yukarıda bahsettiğimiz üzere Îmânın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Hazret-i Allah’ın (c.c.), kendi iradelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini, kullarına bildirmek için zaman zaman Peygamberlerine kitaplar indirmiştir.

Cebrâil (a.s.) vasıtası ile Peygamberlere vahiy olarak gönderilen kitap ve suhufun (sayfaların) adedi 104’tür.

SUHUF (SAYFALAR): 10 suhuf Âdem Aleyhisselâm’a, 50 suhuf Şit Aleyhisselâm’a, 30 suhuf İdris Aleyhisselâm’a, 10 suhuf İbrahim Aleyhisselâm’a gönderilmiştir. Tamamı 100 suhuftur.

KİTAPLAR: 1- Tevrat; Mûsâ Aleyhisselâm’a, 2- Zebûr; Dâvûd Aleyhisselâm’a, 3- İncil; İsâ Aleyhisselâm’a, 4- Kur’an-ı Kerîm; Bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’e gelmiştir. Kur’an-ı Kerimin gelmesiyle ilk üçünün hükmü kaldırılmıştır.

Kur’an-ı Kerîm 114 sûre, 6666 âyettir. İki durak arasına âyet denir. Kur’an-ı Kerimin bir harfi bile değişmemiştir. Dünyadaki bütün Kur’an-ı Kerîmler aynıdır. Kur’an-ı Kerim ebediyen Hazret-i Allah’ın himayesinde olup değişmeyecektir.

Cuma günümüz nice hayırlara ve bereketlere vesile olsun insaallah. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib, Vâiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.