GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN DUYURU

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği, yaklaşan tatil dönemi öncesi, karayolundan şahsi araçlarıyla Türkiye’ye seyahat edecek olan vatandaşların istifadelerine yönelik, “kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithali” hususundaki kapsamlı bir duyuru yayınladı.

Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye’ye Giriş Yapabilir?

Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.

Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir. Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasını ifade eder.

Yurtdışında yerleşik olma koşulu olan 185 günlük süre hesaplaması yapılırken kişinin sadece taşıtı ile Türkiye’ye girdiği tarihler değil aynı zamanda taşıtsız olarak örneğin uçakla giriş çıkış yaptığı tarihler de dikkate alınır.

Taşıt getirecek kişilerin yurtdışında ikamet tesis etmeleri şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan vatandaşlarımız son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.

Yurtdışına çalışma, eğitim veya geçici görevle gidip kesin dönüş yapan vatandaşlarımız ikametlerini Türkiye’ye naklettiklerinden yabancı plakalı kara taşıtlarını geçici olarak Türkiye’ye getiremezler.

Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarih itibariyle yurtdışında yerleşik olma koşulu sağlanmıyor ise taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Yurtdışında Yerleşik Olma Koşulu Olan 185 Gün Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Taşıt getirebilmek için gerekli olan yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar.

Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplamda 185 günden fazlasını yurtdışında geçiren ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişiler yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamış olur.

Her girişte 185 gün yurtdışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına ülkemize giriş izni verilir.

Yurtdışında yerleşik olma durumunun hesaplamasını aşağıdaki örnek ile açıklayabiliriz.

Almanya’da yaşayan ve Almanya’da adına kayıtlı taşıtı ile 01.06.2016 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin 01.06.2016’dan geriye doğru 1 yıl yani 01.06.2015-01.06.2016 tarihleri arasında yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır ve 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden bu şahsın yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Türkiye’den Çıkış Türkiye’ye Giriş Yurtdışında Kalınan Süre Ulaşım Türü
01.06.2015 03.08.2015 63 gün Havayolu
15.09.2015 14.12.2015 90 gün Karayolu
20.01.2016 07.03.2016 47 gün Demiryolu
Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre          200 gün

Vatandaşlarımız yurda giriş çıkış bilgilerini türkiye.gov.tr adresinden sorgulayabilirler.

Yola çıkmadan önce türkiye.gov.tr adresinde veya pasaportta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden süre hesabının yapılması gümrük kapılarında yaşanacak mağduriyetleri engelleyecektir.

Taşıt Getirebilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında yerleşik kişiler tarafından Türkiye’ye taşıt getirilirken aşağıdaki belgelerin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

  • Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi, başka bir ifade ile taşıtın ruhsatı,
  • Taşıtı getiren kişinin ehliyeti,
  • Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi,
  • Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,
  • İkamet edilen ülkede kayıtlı taşıtın vekaletname veya kiralama yoluyla getirilmesi durumunda geçerli bir vekaletname veya kira sözleşmesi.

Bu taşıtların gümrük kayıt işlemleri herhangi bir ücrete tabi değildir. Aksi yöndeki taleplere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Türkiye’ye Getirilen Taşıtlara Verilen Süre Ne Kadardır?

25 Temmuz ve 13 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan gümrük mevzuatı değişiklikleriyle, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni süresi 2 yıla (730 gün) çıkarılmıştır.

Bu yeni düzenlemeyle, yurtdışında ikamet eden çalışan veya yurtdışından emekli olan vatandaşlarımız ile oturma izni bulunan yabancı uyruklular, yabancı plakalı taşıtlarını hiçbir ücret ödemeden 2 yıla (730 gün) kadar Türkiye’de bulundurma ve kullanma imkânına sahip olmuştur.

Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye’de kalma süresinden uzun olamaz. Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre de ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir ve bu süre 730 günden uzun olamaz.

Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere ise 180 günde toplam 90 gün süre verilir.

Kiralanarak getirilen taşıtlar için, taşıta verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanabilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.