“Emirdağ’da ticaret ve tarım”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek, sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da tesis edilen Ticaret ve Ziraat Meclisi verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da Sadarete (Başbakanlık) getirilen Mehmet Said Paşa (1838-1914), ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

Said Paşa’nın direktifleri üzerine Avrupa’dakilere benzer ve özellikle Fransa’daki gibi bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırladı. Bu taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Meclis-i Mahsus (Bakanlar Kurulu), kurulacak odanın ismi olarak da “Ticaret Odası” sözcüğünün kullanılmasına ve tüzük metninde de bu şekilde zikredilmesine karar verdi

Ziraat Odaları ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde Ziraat Odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Genellikle bir danışma kurulu niteliğinde olan Ziraat Odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Ziraat Odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, Odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır.

Cumhuriyet döneminde 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7. maddelerine göre, Ziraat Odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok Ziraat Odasının seçimleri yapılarak kurulmasına çalışılmıştır. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Ziraat Odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir.

Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile Ziraat Odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu’nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında ise 2979 Sayılı Kanunla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan Ziraat Odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan  alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır.

Emirdağ’da Ticaret Odası 1881’de, Ziraat Odası ise 1901’de kurulmuştur. Hüseyin Ağa 1881’ den Ziraat Odası’nın kuruluş tarihi olan 1901’e kadar başkanlık yapmıştır.1904’de iki oda birleştirilmiştir

İlçemiz Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşunu 1963 yılı şeklinde göstermektedir. Hüdavendigar Salnamesinde ise Emirdağ Ticaret Odası’nın kuruluşu 1881 olarak belirtilmektedir.

Emirdağ Ziraat Odası’nın kuruluşu 1964 olarak gösterilmektedir. Halbuki Hüdavendigar Salnamesi kayıtlarına göre Emirdağ Ziraat Odası 1901’de kurulmuştur

Yıllara göre Ticaret ve Ziraat Odaları başkanları ve üyeleri aşağıdadır:

1881
Ticaret Odası:
Reis: Hüseyin Ağa

1901
Ziraat Odası:
Reis: Ahmet Necip Efendi
Aza: Hacı Hüseyin Efendi
Aza: Said Efendi
Aza: Abdülkadir Efendi

1904
Ziraat ve Ticaret Odası:
Reis: Ahmet Necip Efendi
Aza: Said Efendi
Aza: Hacı Hüseyin Efendi
Aza: Abdülkadir Efendi

1905
Ziraat ve Ticaret Odası:
Reis: Ahmet Necip Efendi
Aza: Said Efendi
Aza: Hacı Hüseyin Efendi
Aza: Abdulkadir Efendi

1906
Ziraat ve Ticaret Odası:
Reis: Ahmet Necip Efendi
Aza: Hacı Hüseyin Efendi
Aza: Said Efendi
Aza: Abdülkadir Efendi

1907
Ticaret ve Ziraat Odası
Reis: Ahmet Necip Efendi
Aza: Hacı Hüseyin Efendi
Aza: Said Efendi
Aza: Abdulkadir Efendi

Ahmet Urfalı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.