Emirdağ camileri tarihi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Müftülük kayıtlarına 1880 tarihinden itibaren rastlanmaktadır.1880-1908 yılları arasında iki müftü ilçede görevde bulunmuştur.

İlçe merkezinde 3 mescit (Çarşı, Kacerli, İncili Camii) bulunmaktadır. Çarşı Camii 1750’de yapılmıştır. Ayrıca ilçede 2 tekke vardır.

16.yy’da zaviye sayısı      Bolvadin    7

Barçınlı   16

19.yy’da zaviye sayısı      Bolvadin  13

Aziziye     15

Müftü: Hilmi Efendi                    1880-1886

Müftü: Mehmed Hayri Efendi     1887 -1908

1889 yılında Karahisar-ı Sahib Sancağı dâhilinde bulunan cami ve mescitlerin toplamı  501 adettir. Bu cami ve mescitlerin kazalara dağılışı şöyledir:

Karahisar kazasında             200

Sandıklı kazasında                228

Bolvadin kazasında                 47

 Aziziye (Emirdağ) kazasında 26 tane cami ve mescit bulunmaktadır..

1906 ve 1907’da Afyonkarahisar’da Mevcut Sıbyan ve İbtidâî Okullar

KazalarOkul SayılarıTalebe Sayısı
Karahisar Kazası18615,902
Sandıklı Kazası1131,949
Aziziye Kazsı844,210
Bolvadin Kazsı46     500  
Karahisar Sancağı Yekûnu42922,561

Medreseler

1885 tarihli vilâyet sâlnâmesine göre Sandıklı kazasına bağlı Şeyhlü (Çivril) nahiyesinde 4 medrese ve bu medreselerin toplamda 90 talebesi vardır. Bolvadin kazasında, 14 medrese ve bu medreselerin 235 talebesi vardır. Aziziye kazasında 1 tane medrese vardır ve Aziziye kazasına bağlı Hanbarçın nahiyesinde 2 medrese ve bu iki medresenin 40 , toplam 50 talebesi bulunmaktadır.

1885 

Şarken 5 saat mesâfede Veysel Karyesi’nde Veysel Karani

Hazretleri’nin Nâzırgâhı ve Eski Alikân Karyesi’nde Sarı Lala ve cenuben

2 saat mesâfede Çıtır (Tez) Karyesi’nde Ahi Yakub ve kasabaya 3 saat mesâfede

BalcamKaryesi’ndeBalcam Sultan medfenları ziyaretgâh olubcivârında

tekyelerimevcûd ve mamûrdur.

1891

Dâhil-i kazada 1 camii şerif, 2 mescid, 2 medrese, 1 mekteb-i rüşdiyye.

1893

Dâhil-i kasabada 3 camii şerif, 2 medrese.

EMİRDAĞ CAMİLERİ

Tarihi belgelerde  Emirdağ dahilinde, 1 camii şerif, 2 mescityine bazı kayıtlarda 3 camii şerif bulunduğu yazmaktadır. Bucamiler; Çarşı, Eskikaçerli ve İncili’dir.

Çarşı Camii: Emirdağ’ınMuslucalu nahiyeliği döneminde 1750 yılında inşa  edilmiştir. 1902 yılında yıkılıp aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1965 ve 2011 yıllarında  genel onarımdan geçirilmiştir.

Çarşı Camii 500 m2 olup 1060 m2 bahçesi  bulunmaktadır.Bahçe içindeki tarihi şadırvan yıktırılmıştır.Çarşı Camiin levhasında 1902’de yapıldığı yazılıdır ki,bu yukarıda belirtildiği üzere yeniden inşa edildiği tarihtir.

HÜVEL FEYYAZÜL BAKİ

Sala ey ehl-i iman yüz vurun dergah-ı Rahman’a
Ubudiyet edip Yezdan’a iman edin teyid
Hazeranhamd ü şükr ol halis-i kayyum-ı Mennan’a
Edildi mahz-ı lütfundan bu mabedhânetecdid
Gelen zevat refref edip mazhar okur tarih
Gelin ey Ahmediyyunabd-u sevk ile edin ibadet
1318  (1902)

Eskikaçerli Camii: Kaçerli, Emirdağ’ın en eski mahallesi olup Muslucalu nahiyesi döneminde kurulmuştur. Kaçerli (Kacerli) adı Kaçar Türkmenlerinden gelmektedir. Bunun belgesi,III. Ahmet’in Rakka Beylerbeyi’ne yazdığı fermanda olup “Bozulus Türkmenlerinden Muslucalu cemaatinden Çilli, Öşili (Evşili), Kaçarlı, İncili, Hacı Fakılı, Caberli… kabileleri Emirdağ’a yerleştirildiler.” şeklinde yazmaktadır.

Emirdağ’ın yerli ailelerinin mahallesidir.

Kaçerli Camii,1800 yıllarında yapılmıştır. 1945 yılında yıkılarak yeniden yapılmıştır.Cami,160 m2 olup 60 m2 bahçesi vardır.

İncili Camii: Yukarıda fermanda zikredilen  adını İncili Türkmenlerinden alan mahallede yine 1800 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 1952 yılında esaslı tamir görmüştür. 150 m2 cami alanına sahip olup 30 m2 avlusu bunmaktadır.

Ahmet Urfalı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.