“Dinimiz İslam ve Îmânın şartları”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

DİN, akıl sahiplerini kendi irâde ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve Selâmete kavuşturan ilâhî bir kanundur, ilâhî bir nizamdır.

Allâhü Teâlâ hazretleri, ilk insan ve ilk Peygamber Âdem Aleyhisselâm’dan itibaren insanlara peygamberleri vasıtası ile din-i İslâmı bildirmiştir. Allâhü Teâlâ dinimiz İslamı Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem ile tamamlamıştır. Bu dine İslâm denir. İslâm dinine inanan kimseye Müslüman denir. Biz de Elhamdülillah Müslümanız.

Nitekim Hazret-i Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerîmde şöyle buyuruyor: ” Şüphesiz Allah (c.c.) katında din İslamdır.” (Âl-i İmrân suresi, âyet 19)

ŞERÎAT, din manasına geldiği gibi dînin, ibadet ve muamelelere ait hükümlerine de şeriât denir. Yani, şeriat dindir, din de şerîatdır.

ÎMÂN, Peygamber efendimizin (s.a.v) Allâhü Teâlâ tarafından getirip tebliğ buyurduğu; bilgirdiği hususların tamamını kabul ve kalbi ile tasdik etmektir. Îmân, kalbin bu tasdikinden ibârettir. Fakat kişinin, hayatında ve ölümünde kendisine Müslüman muamelesi yapılması için kelime-i şehâdeti (Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh) kalbi ile tasdik edip dili ile söylemesi şarttır. Îmânın şartları altıdır. Bu altı şart Âmentü duasında açıklanmıştır.

“Ben Allâhü Teâlâ’ya ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’nın bilip dilemesi ve yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ben şehâdeti ederim ki, Allâhü Teâlâ’dan başka ilâh yoktur ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve resûlüdür.

ÎMÂNIN ŞARTLARI

1 – Allâhü Teâlâ’ya inanmak, 2 – Meleklerine inanmak, 3 – Kitaplarına inanmak, 4 – Peygamberlerine inanmak, 5 – Âhiret gününe; öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmak, 6 – Kadere; hayır ve şerrin Allah’ın bilip dilemesi ve yaratması ile olduğuna inanmaktır.

Birinci şartı, Allâhü Teâlâ’ya îman etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile vasıflanmıştır. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir; uzaktır.

Îmânın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır. Kimi gökte, kimi yerde, kimisi de Arş’ta vazifelidirler.

Îmânın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Cenâb-ı Hak, kendi iradelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir.

Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği seçilmiş zâtlardır. Peygamberler, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler.

Îmânın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır. Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin diriltilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mîzân, şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayâtına âit hususlara inanmaktır.

Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır. Kader, ilâhî programdır; ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk’ın kendi ilmi îcâbı bilip, irâde ve takdir buyurmasıdır. Kazâ, Cenâb-ı Hakk’ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.

Îmânın bu altı şartından birini kabul etmeyen, hepsini inkâr etmiş sayılır. Meselâ, îmânın beş şartını kabul edip, âhirete inanmayan mümin olamaz.

Cuma günümüz mübarek olsun inşaallah. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm.
Nihat Gülal
Imam-hatib, Vâiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.