“Berât Kandili, Gecesi ve Faziletleri”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Hazret-i Allah (c.c.) Duhan suresinin 1, 2 ve 3. âyet-i kerimelerinde meâlen söyle buyuruyor: “Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.”

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, Şâbân-ı şerîf ayının on beşinci yani Berat gecesinde rahmetiyle tecellî eder. Şirk koşanlar ve müminlere düşmanlık yapanlar hâriç bütün kullarının günahlarını mağfiret eder.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr)

Muhterem Müslümanlar,

Mübarek üç ayların içerisinde Şabân-ı Şerif ayındayız. Peygamber efendimize (s.a.v) ait olan mübarek üç aylardan biridir Şabân-ı Şerif. Peygamber efendimizin (s.a.v) ayı olması nedeniyle Allah’ın Rasulu (s.a.v) bu ayı tamamen oruçlu geçirmişlerdir. Ramazân-ı Şerif ayı ile birlikte yani iki ay peşe peşe oruç tutmuşlardır.

Rasûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Şâbân-ı şerîf ayının on beşinci yani Berât gecesi olduğu zaman, gecesini ibâdetle geçirin gündüzünde de oruç tutun.” (Sünen-i İbn-i Mâce)

Bu Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece İslam âlemi olarak idrak etmekte olduğumuz mübarek Berât kandili gecesidir. Berât kandili kitabımız Kur’an-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semâsına indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının takdir edildiği, Müslümanların af ve lütuflara nâil olduğu bir gecedir. Yukarıda Duhan suresinde bahsedilen mübarek gecedir Berât gecesi. Şabân-ı Şerifin 15. Gecesi diye işaret edilen gecedir Berât gecesi. Bu vesileyle Berât gecesinin faziletlerinden bahsederek bu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden hep birlikte istifade edelim inşaallah.

BERÂT GECESİ’NİN FAZİLETLERİ

Peygamberimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular:

Şâbân-ı şerîf ayının yarısı olunca, gecesinde kâim olunuz (namaz kılınız), gündüzünde oruç tutunuz. (Sünen-i İbn-i Mâce)

Her kim Berât gecesinde yüz rekât namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünya âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi, şeytanın tuzaklarından muhafaza eder.

Kim şu beş geceyi ihyâ ederse o kimseye inşaallah Cennet nasib olur; Terviye gecesi (Arefeden önceki gece), Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şâbân’ın on beşinci gecesi Berât gecesi.

Berât Gecesi’nin husûsiyetlerinden bazıları:

Hikmetli her iş -kulların rızıkları, ecelleri ve sâir işleri- bu gecede ayırt edilir; yazılır.

Bu gecede ibadet etmek çok faziletlidir.

Bu gecede rahmet iner. Hadîs-i şerîfte: “Şâban ayının yarısı olduğu gecede, Allâhü Teâlâ (rahmetiyle) dünya semâsına tecellî eder…” buyuruldu.

Müminler mağfiret olunur, günahları bağışlanır.

Resûlullah Efendimize (s.a.v.) tam şefâat salâhiyeti bu gecede verilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.), Şâbân-ı şerîf ayının on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ’dan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte birine şefaat izni verdi. On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi. On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ -devenin sahibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ’dan kaçanlar hâriç- ümmetinin tamamına şefaat etmesine izin verdi.

Bu gecede zemzem suyunun âşikâr bir şekilde artması, Allâhü Teâlâ’nın bir âdet-i ilâhiyyesi’dir. Bunda ilâhî ilimlerin, hakikat ehlinin kalbinde artacağına işaret vardır.

BERÂT GECESİ’NDE İBADET

Şâbân-ı şerîfin on beşinci gecesi Berât Gecesi’dir. Bu gecede hiç olmazsa bir tesbih namazı kılınır.

Berât Gecesi’nde kılınması tavsiye edilen “hayır namazı” vardır. 100 rekâtlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine inşaallah nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalpten, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip saîdler defterine kaydeyle.” Allâhü Ekber.

Her rekâtte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur, iki rekâtte bir selâm verilerek 100 rekâte tamamlanır.

Namazdan sonra; (Allâhü Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11 ve Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesabıyla değeri de 14 olduğu için) aşağıdaki 11 şey 14’er adet okunur.

İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere,
Salevât-ı şerîfe: 14 kere,
Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere,
Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere,
Tevbe Sûresi’nin son 2 âyeti olan “Lekad câeküm…” (besmeleyle): 14 kere,
14 kere “Yâsin, Yâsin…” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)
İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere,
Felak Sûresi (besmeleyle): 14 kere,
Nâs Sûresi (besmeleyle): 14 kere,

“Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”: 14 kere,

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha faziletlidir): 14 kere okunur ve dua edilir.

Tüm Islam aleminin ve Ümmet-i Muhammedin mübarek Berât kandilini tebrik ederiz. Hazret-i Allah Celle Celâlühü bizleri Berâtını hakkıyla alan kullarından eylesin inşaallah. Yüce Allah’ın Celle Celâlühü Selâmı, Rahmeti, Mağfireti, Bereketi, Yardımı tüm inananların üzerine olsun inşaallah. Cuma günümüz ve Berât kandilimiz mübarek olsun inşaallah. Âmin.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.