“Allahü Teâlâ’ya Îman”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Hazret-i Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerîminde, ihlas suresinde söyle buyuruyor:

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

1. De ki: O Allah birdir. 2. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dır. 3. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. (İhlas suresi, 1-4 ayetleri)

Muhterem Müslümanlar,

İmânın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ’ya îmân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Birdir. Hazret-i Allah’dan (c.c.) başka ilah yoktur. Hazret-i Allah’ın (c.c.) ortağı yoktur. Hazret-i Allah (c.c.) tektir. Hazret-i Allah’ın (c.c.) zâtı bütün kemâl (mükemmellik) sıfatları ile vasıflanmıştır. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir; uzaktır.

Allâhü Teâlâ’nın sıfatları, sıfât-ı zâtiyye ve sıfât-ı sübûtiyye olmak üzere iki kısımdır.

SIFÂT-I ZÂTIYYE

Allâhü Teâlâ’nın Sıfât-ı Zâtiyyesi altıdır:

1- Vücûd: Var olmak. Allâhü Teâlâ vardır. 2- Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak. Allâhü Teâlâ’nın varlığının evveli yoktur. 3- Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak. Allâhü Teâlâ’nın varlığının sonu yoktur. 4- Vahdâniyet: Birlik. Allâhü Teâlâ zâtında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur. 5- Muhâlefetün lilhavâdis: Yaratılanlara hiç benzememek. Allâhü Teâlâ sonradan olan hiç bir şeye benzemez. Akla ne gelirse Allâhü Teâlâ onun gayrıdır. 6- Kıyam binefsihi: Vücudunda gayre muhtaç olmamak. Allâhü Teâlâ varlığında hiç bir şeye muhtaç değildir.

SIFÂT-I SÜBÛTIYYE

Allâhü Teâlâ’nın Sıfât-ı Sübûtiyyesi sekizdir:

1- Hayât: Hayât; Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir. 2- İlim: Bilgi; Allâhü Teâlâ her şeyi bilir. Allâhü Teâlâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir. 3- Semi’: İşitmek; Allâhü Teâlâ her şeyi iştir. 4- Basar: Görmek; Allâhü Teâlâ her şeyi görür. Allâhü Teâlâ karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir. 5- İrâdet: Dilemek; Allâhü Teâlâ ne dilerse onu dilediği gibi işler. 6- Kudret: Gücü yetmek; Allâhü Teâlâ gücü her şeye kâdirdir. 7- Kelâm: Konuşmak; Allâhü Teâlâ’nın harf ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Kur’ân-ı Kerîm Allah’ın (c.c.) kelâmıdır. 8- Tekvîn: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Allâhü Teâlâ mahkûkların yaratıcısıdır.

Muhterem Müminler,

Bizler Müslümanız elhamdülillah. Müslüman dediğimiz zaman bunun manası Hazret-i Allah’ı (c.c.) bir bilmek, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Muhammed Aleyhisselâmı tasdik etmektir. Biz Müslümanlar Belâ dediğimiz zamandan beri Müslümanız. Belâ zamanınada Mîsâk’a deriz. Hazret-i Allah (c.c.) ruhlarımızı yarattığı vakit ruhlara hitaben “Elestü birabbiküm” Yani “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Bütün ruhlar “Belâ” “Evet, sen bizim Rabbimizsin” dediler. O zamandan beri Müslümânız demektir. Rabbimiz Allâhü Teâlâ’dır. Bizi yaratan Allâhü Teâlâ’dır. Bizler Allâhü Teâlâ’nın kuluyuz. Allâhü Teâlâ Birdir. Allâhü Teâlâ’nın bir olduğuna delilimiz, ihlâs-ı şerif suresinin ilk âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmenin manası “Sen söyle ki ey Habîbim Ahmet ve Rasûlüm Ya Muhammed Allah birdir” demektir. Allâhü Teâlâ’nın varlığına akli delilimiz ise bu âlemin varlığı ve bu âlemdeki nizâm ve intizâmın devâmıdır. Allâhü Teâlâ’nın zâtı hakkında düşüncede caiz değildir. Akıl, Allah’ın (c.c.) zâtını anlamaktan acizdir. Allah’ın (c.c.), ancak sıfatı hakkında düşünülür.

Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib, Vâiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.