“Âhiret gününe Îmân”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Âmin.

Muhterem Müslümanlar,

Îmânın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır. Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin diriltilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mîzân, şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayâtına âit hususlara inanmaktır. Bütün kulların dünya da yaptığı amellerinin mükâfat ve cezalarını görmek için tekrar diriltileceği ebedî yaşayış gününe “âhiret günü” denir. Âhiret gününe inanmak, her Müslüman’a farzdır.

Hazret-i Allah Celle Celâlühü Kur’ân-ı Kerîm’inde:

“Hayra ulaşan (Allah’tan hakkı ile korkan) o kimsedir ki, Allah’a, âhiret gününe, îman eder.” (Bakara suresi, âyet 177)

“(O mü’minler ki) namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir ve ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Neml suresi, âyet 3)

Hazret-i Allah Celle Celâlühü içinde yaşadığımız bu dünyayı geçici bir imtihan yeri olarak yaratmıştır. Bir gün gelecek, bu dünyayı sonsuz güç ve kuvveti ile yarattığı gibi, yine aynı kuvveti ile yok edecektir. Ondan sonra Yüce Allâh’ın (c.c.) takdir ettiği vakit gelince, bütün insanları ve cinleri hesap vermeleri için tekrar diriltecek ve böylece ebedî devam edecek olan âhiret günü başlamış olacak.

Âhiret günü ile beraber kabir hayatı, münker ve nekir meleklerinin sorgu ve suâli, öldükten sonra dirilmek, amellerin tartılması, sırat köprüsü, mü’minlerin ebedî cennete, kâfirlerin ebedî cehenneme gitmesi, bunların hepsi haktır ve bunlara inanmak her Müslüman’a farzdır.

Âhiret, bu dünyadan sonraki hayattır. Allâhü Teâlâ, bu dünyayı ve bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. İsrafil Aleyhisselâmın birinci sûru üfürmesiyle kıyamet kopup bütün canlılar ölecek, dünya ve dünya dışındaki her şey yok olacaktır. İkinci sûrun üflenmesi ile de mahlûkât yeniden dirilerek hesap vermek için mahşer yerine toplanacaklar. Mahşerde Hazret-i Allah’ın (c.c.) huzurunda bütün insanlar ve cinler yaptıklarından hesâba çekilecek, en ince teferruâtına kadar hesap verecekler, haklı, haksızdan hakkını alacaktır. Hesap işi bittikten sonra, inşallah iman ehl-i, iyiler Cennet’e, imân ehl-i olmayanlar, kötüler Cehennem’e girecektir. Hakiki îmân ehl-i, Müminler Cennet’te Hazret-i Allah Celle Celâlühü’nün Cemâlini göreceklerdir inşallah.

Âhirete inanmayan, Hazret-i Allah’a Celle Celâlühü’ ya ve Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’e inanmamış olur. Ahirete inanmayan kimseler, Kur’an-ı Kerim ayetlerini inkâr ettikleri için kâfir olurlar. Nitekim Hazret-i Allah âyet-i kerîmesinde söyle buyuruyor; “..Kim, Allah’ı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, o tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nîsâ suresi, âyet 136) meâlindeki bu ayet, bunu açıkça ifade eder.

ECEL ile ilgili meseleye gelince, Hazret-i Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerîmde şöyle buyuruyor; “Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.” (Âraf suresi, âyet 34).

Ecel, insanın mukadder (Yüce Allah tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihâyetine, son bulmasına denir. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İnsan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur.

Hazret-i Allah (c.c.) son nefese kadar ve son nefes dahil olmak üzere bizleri ve ümmet-i Muhammedi imandan, islamdan, kur’an’dan, sünnetten, hidâyetten, namazdan, yolundan, istikâmetinden ayırmasın inşaallah. Son nefesimizde kelime-i şehâdeti dilimiz ile ikrâr, kalbimiz ile tasdik ettikten sonra çene kapamayı, göz kapamayı bizlere nasib eylesin inşaallah. Cuma günümüz mübarek olsun. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib, Vâiz, Hocaefendi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.